tisdag 26 september 2006


SVENSKA SYLTNINGSSÄLLSKAPET

Efter att ha syltat och saftat småskaligt och hantverksmässigt i flera år ville jag och några andra syltkokare bli bäst på det vi gör. Nu har vi, under tre års tid, genomgått en utbildning i syltningskonsten. Jan Hedh har varit vår lärare och mentor.
Under utbildningen pratade vi mycket om hur det skulle synas på burkarna i affären att just våra skilde sej från den industritillverkade sylten och marmeladen.
Ensamföretagare som vi är hade vi också ett behov av att träffas för att utbyta erfarenheter och idéer. Då växte idén fram om ett nätverk eller förening. Och en certifiering eller ett sigill att sätta på burken som en kvalitetsgaranti för att våra sylter och marmelader är tillverkade enligt de kriterier vi har kommit fram till under utbildningen.

Kriterierna är:
Att sylten kokas i små satser, 3-4 kg per kok.
Att man använder en syltningsgryta av koppar, en ”bassin á confiture”
Att man inte använder några tillsatser som pektin, konserveringsmedel, citronsyra mm
Att koken görs över öppen låga.

Koppar leder värmen bra och med gaslågan kan man reglera värmen snabbt och lätt. Koken går snabbare och därmed behåller råvaran sin färg och fräschhet bättre. Vi vill ha bärtäta produkter med naturlig smak så tillsatser som pektin, citronsyra och konserveringsmedel är inte nödvändiga.

Vi vill också lyfta fram gammal kunskap och traditionen att ”ta till vara” samtidigt som vi vill utveckla och förnya syltningskonsten.

För att bli medlem i SVENSKA SYLTNINGSSÄLLSKAPET har man visat prov på att man behärskar syltningskonsten enligt våra kriterierna och därmed får man märka sina burkar med vårt sigill.
www.syltningssällskapet.se

Inga kommentarer: