tisdag 19 januari 2010

Sverige - det nya matlandet

  • Jordbruksminister(fd) Eskil Erlandsson har en vision om Sverige - det nya matlandet. Långa, ljusa vår- och sommarkvällar, mångfald av livsmedel, unik natur och duktiga kockar skapar förutsättningarna.

    Hur kan Sverige bli det nya matlandet?
  • Sverige har en mångfald vad gäller livsmedel och tillverkningsmetoder De svenska mattraditionerna blandas med impulser från andra länder. De svenska kockarna är kända världen över för sin förmåga att ta vara på blandningen av tradition och nyskapande.
  • Sverige har en växande livsmedelsindustri med stor betydelse för landsbygden Entreprenörsanda samt företagande är en starkt bidragande faktor till en levande landsbygd. Det skapar en regional matkultur och lokal identitet.
  • Djurens hälsa och välbefinnande sätts alltid i fokus, liksom det ekologiska odlandet, miljötänkandet och en hållbar matproduktion i de odlade och vilda landskapen samt i havet. Sverige är dessutom salmonellafritt vilket bidrar till konsumenternas trygghet.

Saxat från:http://www.regeringen.se/sb/d/11277 där det publicerades i dec 2008.
Hoppas visionen håller i sej över nästa val......och inte bara stannar vid en vision!

Inga kommentarer: